לקוח. si&yan מיתוג

צילום.יעל האן

על הפרויקט. צילום לאריזות הוא צילום מוקפד בגריד מאוד מובנה. 

קנקון

cancoon

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

ק
ק

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן

קנקון. אריזות
קנקון. אריזות

סטיילינג. מור עזוז דרור צילום. יעל האן