top of page

לקוח. חצר המלכה - מתחם אירועים
צלמת. דנה פרידלנדר
על הפרויקט. צילומים לקמפיין שיווק של גן אירועים אחוזת המלכה לאחר מהליך של מיתוג מחדש לשנת 2020 עם משרד שיווק הדר גרינברג

חצר המלכה

Q

bottom of page