לקוח.ROSSETO SERVING SOLUTIONS
צילום. דן לב
על הפרויקט. צילומים של דיספנסרים יוקרתיים להגשת משקאות
עם פירות ופרחי מאכל פרימיום להגשה צוננת עם קרח.

רוזטו

ROSSETO